Disclaimer

Aan de inhoud van www.glass-n-more.nl  en hieraan gerelateerde platformen zoals sociale media en correspondentie hebben wij veel zorg besteed. Een foutje kan echter voorkomen. Indien u twijfelt aan de artikelbeschrijving, aantallen, afmetingen of andere onderwerpen, dan verzoeken wij u contact op te nemen met ons. Er is altijd extra controle of een foto en een artikel overeenkomen met elkaar. Een kleur van een artikel op andere devices kan anders overkomen. Dit houdt verband met de kleurinstellingen van deze betreffende devices. Hierop heeft Glass-n-more geen invloed.   

Glass-n-more kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect voortvloeiende uit het gebruik van onjuiste of onvolkomen informatie op bovengenoemde kanalen. Als verwijzingen voeren naar externe informatiebronnen waarover Glass-n-more geen controle heeft, dan draagt Glass-n-more ook daarin niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van die informatie.

Gebruik van teksten, artikelfoto's en ander beeld- en geluidmateriaal van de website www.glass-n-more.nl is, op welke wijze dan ook, niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Glass-n-more.